กรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมตลาดนัด มฉก.

4DIT
เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมตลาดนัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้จำหน่ายสินค้า นักศึกษา และบุคคลที่ใช้บริการตลาดนัด เรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อประโยชน์ของผู้ชื้อ และผู้ขาย
1DIT_webcamera360_201408271550492DIT5DIT