กองคลังร่วมใจ “ปันน้ำใจ สู่ทหารชายแดนใต้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บุคลากรกองคลัง

ได้ร่วมใจกันรวบรวมสิ่งของ พร้อมเขียนข้อความ ส่งความรัก ความห่วงใจ ถึงทหารชายแดนใต้

นำส่งไปรษณีย์ ไปยัง “ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส”

IMG20170721090027

IMG20170721090142  IMG20170721090236

IMG20170721090553  IMG20170721091054

IMG20170721091217

IMG20170721092435

Scan