การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ K-Cyber Provident Fund Member ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี มีผลเดือนมกราคมปีถัดไป

วิธีการเข้าสู่ระบบออนไลน์
ไปที่ www.kasikornasset.com   คลิกเข้าสู่ระบบ  K-Cyber Provident Fund
หรือคลิกที่ ลิงค์ ด้านล่างนี้

3

บริการ Online สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของสมาชิก
– สถานะเงินกองทุนของสมาชิก
– รายการเคลื่อนไหวเงินกองทุนของสมาชิก
– Re-print ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (ฉบับสำเนา)