กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด

กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพด

1138515756เป็นดอกดารารัตน์1138515756วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ห้องอาหารบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1

……………………………………………………………………………………………………………………………

วิทยากร จำนวน 2 ท่าน จากศูนย์น้ำใจไมตรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

1. คุณเอื้อยจิตต์  ทรางแสวง

2. คุณดาราวรรณ เชี่ยวศาสตร์

บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 80 คน

IMG_2387IMG_2357IMG_2360

11224

11236

IMG_2317

IMG_2318

IMG_2322

IMG_2326

IMG_2325

 IMG20170601111630IMG20170601111549

unnamed

86985