ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

5065378a2
เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าแนวโน้มของสตรีที่แต่งงานแล้วป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมค่อนข้างสูง ซึ่งผลการรักษาในระยะแรกๆ ของโรคมีโอกาสสูงที่จะหายขาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear และรับการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

250271anq0iqlgquวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น.

250271anq0iqlgquวันที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ1 ชั้น2

โดยคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม จะแจ้งผลการตรวจให้ทราบเป็นรายบุคคลภายใน 1 เดือน บุคลากรผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อมายังแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560