คุณสุพรรณี อินทสุดา ได้ปรับปรุงบ้านที่ถูกไฟไหม้

จากการที่กองคลังและผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาดนัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้การช่วยเหลือ คุณสุพรรณี อินทสุดา ผู้ขายข้าวน้ำพริกปลาทู ข้าวยำไก่แซ่บ ตลาดนัด มฉก.  เป็นเงินและสิ่งของต่าง ๆ  โดยนางภัทราภรณ์  ระเบียบโลก หัวหน้าแผนกการเงิน เป็นตัวแทนกองคลังมอบเงินช่วยเหลือในวันที่ 13 มีนาคม 2561 นั้น
S__11444291

คุณสุพรรณี อินทสุดา ได้ปรับปรุงบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้บางส่วน ดังนี้51118

51116             51119

ภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้

รูป1