ติดต่อกองคลัง

กองคลัง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงาน : อาคารอำนวยการชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1557
โทรสาร : 0-2312-6435
อีเมล์ : divoffc@hcu.ac.th
เว็บไซต์ : http://finance.hcu.ac.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน :
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.1532
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง โทร.1198
แผนกการเงิน โทร.1193
แผนกบัญชี โทร.1183
แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ โทร.1441   E-Mail : hcupayroll2011@hotmail.com
งานธุรการ โทร.1557
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน โทร.1554

เวลาทำการ 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์

แบบฟอร์มติดต่อ
 : กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หน่วยงานจะตอบกลับทางอีเมล์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Leave a Reply