บุคลากรกองคลัง

oie_floaties

  • ผู้บริหาร
  • แผนกการเงิน
  • แผนกบัญชี
  • แผนกเงินเดือนฯ
  • งานธุรการ
ผอ

พี่เอพี่นัทพี่ก้อยพี่อาร์ตพี่มา

ยุ้ย

ต่าย

พี่สมพี่โอมพี่น้อยอ้อป๊อบ

ขวัญ

พี่ต้อย

พี่ดาพี่จูพี่สานก
สุพรรณี เกิดวัน

อ.เหน่ง

พี่จุก

พี่นิดพี่จอย