ประเพณีและเทศกาลจีน

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99

1138527401  ประเพณีตรุษจีน

1138527401  เทศกาลกินเจ 2559

1138527401  เทศกาลไหว้พระจันทร์

1138527401  ประเพณีการแต่งงานของชาวจีน

1138527401  เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

1138527401  เทศกาลหยวนเซียว(โคมไฟ)

1138527401  เทศกาลเช็งเม้ง

1138527401  เทศกาลสารทจีน

1138527401  เทศกาลชีซี(เทศกาลแห่งความรักของจีน)

1138527401  เทศกาลฉงหยางประเทศจีน

1138527401 ประเพณีดื่มชาของชาวจีน