ภาพบรรยากาศสัมมนากองคลัง ณ วังน้ำเขียว

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 25611
234