ภาพบรรยากาศเข้าร่วมรับฟัง “การเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ภาพบรรยากาศ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมรับฟัง

“การเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

20170216_15054120170216_13361720170216_13364720170216_09412820170216_09432320170216_10212320170216_14152020170216_134511