มฉก.รับใบประกาศรับรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

20141002_075928

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับประกาศรับรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย โครงการ “ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล” จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557