มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบโล่เกียรติยศ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

FB_IMG_1527084304832
เมื่อวันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม 2561 น.ส.วนิดา  สุวรรณนพ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบโล่เกียรติยศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะภาคีเครือข่ายโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 2
FB_IMG_1527087321063
และ น.ส.วนิดา  สุวรรณนพ ได้รับมอบโล่เกียรติยศในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการดีเด่น ประจำปี 2560 ในการรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

FB_IMG_1527087264072 FB_IMG_1527087271932