ร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง “วันเงินเต็มไถ่”

735420462เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 บุคลากรกองคลัง ได้ร่วมกันสักการะหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อเป็นศิริมงคล ในวัน “เงินเต็มไถ่”  ซึ่งจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ 823 ปี ตามปฏิทินเดือนสิงหาคม 2557 มีวันศุกร์ 5 วัน  วันเสาร์ 5 วัน และวันอาทิตย์ 5 วัน

87811