วันสารทจีน ปี 2560

4157

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 บุคลากรกองคลังได้ร่วมกันสักการะ  “หลวงปู่ไต้ฮงกง”   
อริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เนื่องในวันสารทจีน

ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นเวลาที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ ชาวจีนจึงมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้ สารทจีน หลากความหมาย ที่ปฏิบัติสืบกันมาเนิ่นนานใน.. เทศกาลวันสารทจีน

4152

4159  4158