สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2560  ให้แก่บุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี และบุคลากรสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับสวัสดิการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ในวันที่ 25 – 27 กันยายน 2560  ซึ่งสามารถรับบริการได้ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ดังนี้
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด

  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือด

  สุภาพสตรีที่มีประจำเดือน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อควรปฏิบัติในการรับการเอกซเรย์

  สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ ห้ามเอกซเรย์โดยเด็ดขาด

  สุภาพสตรีไม่ควรสวมเสื้อชั้นในที่มีดันทรงโครงโลหะ หรือประดับเลื่อม เพื่อความชัดเจนของภาพเอกซเรย์ ทรวงอก

  ท่านที่ไว้ผมยาว กรุณา รวบ มัด หรือหนีบผมให้เรียบร้อยโดยมิให้มีส่วนเส้นผมเลยระดับบ่า

  ถอดเครื่องประดับ ปากกา หรือสิ่งของที่เป็นโลหะออก