สักการะหลวงปู่ไต่ฮงกง วันสารทจีน

sartch

ภาพบรรยากาศกองคลัง ร่วมกันสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกง ในวันสารทจีน 2558 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ชาวจีนจึงมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้ สารทจีน

1057 1060  1058 1062  1059