เทศกาลฉงหยางประเทศจีน

 วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนเป็นเทศกาลฉงหยาง หรือเรียกว่า เทศการฉงจิ่ว(สองเก้า) ความเป็นมาของวันสองเก้าหรือเทศกาลฉงหยางเริ่มจากสมัยราชวงฮั่น “บันทึกปกิณกะซีจิง” บันทึกไว้ว่า “สนมของพระจักรพรรดิฮั่นอู่ ขื่อเจี่ยเผ้ยหลัน ติดสมุนไพรจูหยวูในวันที่9 เดือน 9 รับประทานขนมเผิงเอ่อ ดื่มเหล้าดอกเบญจมาศ มีอายุยืนยาว” เวลาผ่านพ้นไป 2,000 กว่าปีแล้ว เทศกาลฉงหยางได้กลายเป็นเทศกาลที่ประกอบไปด้วยประเพณีพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบ
     ในช่วงเทศกาลฉงหยาง จะจัดกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการไต่เขาขึ้นสูง เก็บยาสมุนไพร ปักสมุนไพรจูหยวู ชมดอกเบญจมาศ(หรือชมดอกเก๊กฮวย) ดื่มเหล้าดอกเบญจมาศ ล่าสัตว์ ยิงใบต้นหลิ่ว เล่นว่าว ชู่จวี๋(หรือเตะลูกบอล) กินขนมฮวากาว ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องกลับบ้านเยี่ยมแม่ และแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฉงหยางมีมากมายหลายอย่าง ที่สำคัญคือสมุนไพรจูหยวู ดอกเบญจมาศ เหล้าดอกเบญจมาศ ขนมฉงหยางหรือฮวากาว และของเล่นเป็นต้น
     ปัจจุบัน เทศกาลฉงหยางได้มีความหมายใหม่ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนกำหนดให้เทศกาลฉงหยางเป็นเทศกาลแห่งการเคารพผู้สูงอายุ ผสมผสานประเพณีพื้นเมืองกับความหมายสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลสมัยใหม่ที่มีการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ หน่วยงานรัฐบาล องค์การและเขตชุมชนระดับต่างๆ ทั่วประเทศมักจัดให้ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุไปชมวิวฤดูใบไม้ผลิตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นแถวริมน้ำ หรือไม่ก็ไปไต่เขา ทำให้ผู้สูงอายุสามารถพักผ่อนหย่อนใจในท่ามกลางของธรรมชาติ และหลายครอบครัว ลูกๆหลานๆก็มักพาผู้สูงอายุในครอบครัวไปเดินเล่นในชานเมือง หรือไม่ก็เตรียมอาหารมื้อพิเศษให้พวกท่านรับประทาน
     เนื่องจากเทศกาลนี้จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิที่ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศสดชื่น และมีกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้สูงอายุ จึงเป็นเทศกาลใหญ่ของฤดูใบไม่ร่วง ประเพณีที่เกี่ยวข้องมีการเก็บยาสมุนไพร แสดงความเคารพต่อคนชรา ทำเหล้าสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพ และไต่ขึ้นเขาสูง ในเขตฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันยังให้ความสำคัญต่อการบวงสรวงเทพเจ้าแห่งทะเล เทศกาลฉงหยางถือเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเทศกาลดั้งเดิมให้สอดคล้องกับการพัฒนาของยุคสมัย การเน้นการเคารพคนชราในเทศกาลฉงหยาง มีบทบาทต่อการสร้างค่านิยมทางสังคมที่ดี มีความหมายสำคัญต่อการส่งเสริมการรวมประเทศเข้าเป็นเอกภาพ และเพิ่มจิตสำนึกให้กับประชาชาวจีน