โครงการอบรมเรื่อง “ธนบัตรน่ารู้”

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลังได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” ให้กับบุคลากรผู้สนใจ แคชเชียร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด และเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการสังเกตธนบัตรสามารถแยกลักษณะความแตกต่างระหว่างธนบัตรรัฐบาล และธนบัตรปลอมได้อย่างมั่นใจ ทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อพบธนบัตรปลอม การจัดการธนบัตรชำรุด และการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณจันทิมา เลิศบุษยมาศ นักสื่อสารอาวุโส พร้อมทีมงาน 

44979745_960809834129389_3096566601739141120_o 45061450_960810434129329_6134657069124419584_o

45091035_960810490795990_2413361730148106240_o 45087138_960809937462712_1174869934245675008_o

45064140_960807924129580_4648594819885563904_o 45044497_960808720796167_5833106904171151360_o

45020407_960808484129524_1425403850591830016_o 45154488_960810617462644_208011820265373696_o

45035082_960810390796000_3653282951296188416_o 45059013_960810684129304_3974297774890942464_o

44982028_960810310796008_7591101653386788864_o45099201_960809037462802_5048847636858142720_o