Author Archives: ปทิตตา

มฉก.รับใบประกาศรับรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

20141002_075928

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน ...

Read More »

ตรวจร้านค้าโรงอาหาร มฉก. ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการร้านอาหารได้ตร ...

Read More »

มหาวิทยาลัยฯ มอบสวัสดิการกรณีบุคลากรเสียชีวิต

pizap.com14107517631471

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 นางกรวรรณ วัฒนชัย ผู้ช่วยอธ ...

Read More »