กิจกรรม 7ส

กิจกรรม 7 ส.

กิจกรรม 7ส. มฉก

สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  สวยงาม  สิ่งแวดล ...

Read More »

กองคลังเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

S__10117123

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองคลังได้เข้าร่วม ก ...

Read More »