ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบโล่เกียรติยศ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

FB_IMG_1527084304832

เมื่อวันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม 2561 น.ส.วนิดา  สุวรรณนพ ได้เป็ ...

Read More »

กองคลังมอบเงินช่วยเหลือ คุณสุพรรณี อินทสุดา บ้านถูกไฟไหม้

S__11444291

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 1 ...

Read More »

การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

20171228_๑๘๐๓๑๒_0027

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉ ...

Read More »

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมตั้งเป้ารวยก่อนเกษียณ

IMG20171113092142

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ตั้งเป้ารวยก่อนเกษียณ วันจันทร์ ที่ 13 พฤ ...

Read More »

มหาวิทยาลัยมอบสวัสดิการแก่ญาติบุคลากรที่เสียชีวิต

12345

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 น.ส.บรินดา วิริยะเสนา ผู้อ ...

Read More »

ภาพบรรยากาศเข้าร่วมรับฟัง “การเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

20170216_150541

ภาพบรรยากาศ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมรับฟัง “ ...

Read More »