ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมอบสวัสดิการแก่ญาติบุคลากรที่เสียชีวิต

29543

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 น.ส.บรินดา ว ิริยะเสนา ผู้อ ...

Read More »

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เลดี้เช็ค

เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าแนวโน้มของสตรีที่แต่งงานแล ...

Read More »

สัมมนากองคลัง 2558

13335970_1187441581276171_2623445879080785012_n

ภาพบรรยากาศสัมมนากองคลัง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เดอะ ปาร์ด แ ...

Read More »

มฉก.รับใบประกาศรับรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

20141002_075928

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน ...

Read More »

ตรวจร้านค้าโรงอาหาร มฉก. ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการร้านอาหารได้ตร ...

Read More »

มหาวิทยาลัยฯ มอบสวัสดิการกรณีบุคลากรเสียชีวิต

pizap.com14107517631471

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 นางกรวรรณ วัฒนชัย ผู้ช่วยอธ ...

Read More »

ม.หัวเฉียวฯ สถานประกอบการต้นแบบ ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น

02

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นสถ ...

Read More »