พฤษภาคม 27, 2024

การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ K-Cyber Provident Fund Member

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม ของทุกปี มีผลเดือนมกราคมปีถัดไป

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน ของทุกปี มีผลเดือนกรกฎาคม

วิธีการเข้าสู่ระบบออนไลน์
ไปที่ www.kasikornasset.com   คลิกเข้าสู่ระบบ  K-Cyber Provident Fund
หรือคลิกที่ ลิงค์ ด้านล่างนี้