กิจกรรม 7ส

กองคลังเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองคลังได้เข้าร …

กองคลังเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Read More »