กันยายน 28, 2023

กองคลังรับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และได้มีการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของการทำ 7ส โดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และกองคลังเป็นหน่วยงานได้รับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษานี้

DSC_6656-2DSC_6670-2DSC_6676-2 1435295580DSC_6632-2