กันยายน 28, 2023

กองคลังเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองคลังได้เข้าร่วม กิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี

0723-1532311639240 0723-1532311640281 S__10117123 64803
KUBET