ธันวาคม 10, 2023

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลโครงการ BMI

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ในการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวปิดโครงการ BMI ของปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในกองคลัง ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรกองคลัง ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่ามาตรฐาน มีค่าลดลง หรือเข้าใกล้มาตรฐานมากที่สุด พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

IMG20180807135358
รางวัลชนะเลิศ คุณสมฤดี บุญทองใหม่
IMG20180807135324
รองชนะเลิศ อันดับ 1  คุณสุพัทรา  ดงอุเทน
IMG20180807135338
รองชนะเลิศ อันดับ 2  คุณรัตติยา  โจมฤทธิ์

ซอคเกอร์ลีก