ตุลาคม 16, 2021

กองคลังมอบของที่ระลึกท่านอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการกองคลังได้เป็นตัวแทน มอบของที่ระลึกจากบุคลากรกองคลัง ให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ

S__16244843

BC1_0966