ธันวาคม 4, 2021

บุคลากรกองคลังและศูนย์หนังสือ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 บุคลากรกองคลัง และศูนย์หนังสือ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

PR (293) PR (295)PR (296) PR (300)PR (301) PR (303)PR (304) PR (305)PR (310) PR (312)