ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อลดหย่อนภาษี

1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ …

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อลดหย่อนภาษี Read More »

ธนาคารกสิกรไทยมาให้บริการร้านค้าเปิดแอป K PLUS Shop

ธนาคารกสิกรไทย มาให้บริการเปิดบัญชีเพื่อให้ร้านค้าเปิดบ …

ธนาคารกสิกรไทยมาให้บริการร้านค้าเปิดแอป K PLUS Shop Read More »

บุคลากรกองคลังและศูนย์หนังสือ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 บุคลากรกองคลัง และศูนย …

บุคลากรกองคลังและศูนย์หนังสือ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านอธิการบดี Read More »

บุคลากรกองคลัง เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รศ.ดร.จันทรา ชัย …

บุคลากรกองคลัง เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช Read More »

ภาพบรรยากาศกองคลัง เลี้ยงส่งรองอธิการบดี รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

ภาพบรรยากาศกองคลังเลี้ยงส่ง รองอธิการบดี รศ.ดร.จันทรา  …

ภาพบรรยากาศกองคลัง เลี้ยงส่งรองอธิการบดี รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช Read More »

คุณสุพรรณี อินทสุดา ได้ปรับปรุงบ้านที่ถูกไฟไหม้

จากการที่กองคลังและผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาดนัดมหาวิทยาลัย …

คุณสุพรรณี อินทสุดา ได้ปรับปรุงบ้านที่ถูกไฟไหม้ Read More »