ธันวาคม 4, 2021

ธนาคารกสิกรไทยมาให้บริการร้านค้าเปิดแอป K PLUS Shop

ธนาคารกสิกรไทย มาให้บริการเปิดบัญชีเพื่อให้ร้านค้าเปิดบริการแอป K PLUS Shop รับเงินง่ายด้วย QR Code ที่ตลาดนัด มฉก. และอาคารโภชนาการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

S__17285127

S__17285133

S__17285134

S__17285129 S__17285132