ธันวาคม 10, 2023

เทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป 3 องค์ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี

0206-1549437186458 0206-1549437105237 39703 0206-1549437184667