กันยายน 25, 2021

บุคลากรกองคลังร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง “สารทจีน”

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 บุคลากรกองคลัง ได้ร่วมกันสักการะหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อเป็นศิริมงคล ในวัน “สารทจีน”