พฤษภาคม 27, 2024

หน้าหลักสวัสดิการน่ารู้


กิจกรรมกองคลัง

สัมมนากองคลัง ปีการศึกษา 2566

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


สวัสดิการ คลอดบุตร

  • เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการ กองคลัง ได้มอบเงินสวัสดิการคลอดบุตรให้แก่ น.ส.อัจฉรา เมตโต


กองคลัง ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์
ให้ความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อโควิด-19  ให้กับพนักงานรายวันทำความสะอาด เพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก
กองคลัง ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์  มอบชุด PPE  
และคณะเทคนิคการแพทย์  มอบถุงขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ 
เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดใช้ในงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19


ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องล่าสุด


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผ่าน Application : Line   GHB Buddy