พฤษภาคม 26, 2024

ขอขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์

กองคลัง  ขอขอบพระคุณท่านคณบดี  และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อโควิด-19  ให้กับพนักงานรายวันทำความสะอาด เพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก