พฤษภาคม 26, 2024

ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

กองคลัง ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์  มอบชุด PPE   และคณะเทคนิคการแพทย์  มอบถุงขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ  เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดใช้ในงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19