ธันวาคม 10, 2023

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ประจำปี 2561 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึง
คุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง “การให้” และเป็นแบบอย่าง
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” และได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้
ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

S__3203111

S__3203106