กันยายน 28, 2023

กิจกรรมเสริมแกร่งมือใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม

เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “เสริมแกร่งมือใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม” ให้บุคลากรผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนเพื่อเป็นเงินออม ได้รับความรู้ในการลงทุนผ่านกองทุนรวม และทราบถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มต้นลงทุน โดยทีมงานวิทยากรจาก K-Expert พร้อมกันนี้ ทีมงานวิทยากรได้ Update ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ให้ผู้ที่เข้าร่วมกับฟังได้ทราบ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

46098977_968517976691908_3570622912660504576_n 46307549_968517073358665_3666313783288004608_n

46177292_968517776691928_8279172697154387968_n 46179503_968518093358563_1289881186973253632_n

46152840_968517076691998_2402132001281802240_n 46208901_968517773358595_605041118253416448_n

46116489_968518223358550_2906602367195545600_n 46167396_968518073358565_4808820237015187456_n

46235742_968517226691983_2799345244129198080_n 46255431_968518360025203_1930733703886012416_o