กองคลังรับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2556

ภาพนิ่ง1

10595819_750594961650123_1979079089_n

2527

172

269

ภาพบรรยากาศ..Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2556

 810858kmywd3riot