กันยายน 28, 2023

กองคลังรับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และได้มีการมอบรางวัล

แห่งความสำเร็จของการทำ 7ส โดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และ

กองคลังเป็นหน่วยงานได้รับรางวัล 7ส. ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษานี้

S__11075586
7ส1

7ส2สล็อตออนไลน์ฟรีเครด