กันยายน 28, 2023

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองคลังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 สิงหาคม 2560 บริเวณพื้นที่ 66 ไร่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

97082S__55378344664746651             97083             97085

 
KU CASINO