พฤษภาคม 27, 2024

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงอำลาให้แก่ผู้เกษียณอายุ

เมื่อวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองคลังได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่บุคลากรครบอายุเกษียณ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่าน เพื่อสร้างความทรงจำ ความรัก ความผูกพัน และความประทับใจ ระหว่างผู้เกษียณและพี่น้องกองคลัง

เกษียณ