กันยายน 28, 2023
พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

01

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง

1392260367093

กองคลัง ได้ร่วมรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ

1392260360494