พฤษภาคม 26, 2024

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ประจำปี 2562 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึง
คุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง “การให้” และเป็นแบบอย่าง
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” และได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้
ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

35281_0