พฤษภาคม 27, 2024

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองคลัง ได้เข้าร่วม “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และได้ร่วมจัดโต๊ะเครื่องสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่ หลวงปู่ไต้ฮง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้ และผู้ตายที่ไร้ญาติ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ตรุษจีน_๑๘๐๒๒๑_0038   ตรุษจีน_๑๘๐๒๒๑_0043

ตรุษจีน_๑๘๐๒๑๔_0010
ตรุษจีน_๑๘๐๒๑๔_0011 ตรุษจีน_๑๘๐๒๑๔_0007 ตรุษจีน_๑๘๐๒๑๔_0013

 

ตรุษจีน_๑๘๐๒๒๑_0049 ตรุษจีน_5451

ตรุษจีน_7073 ตรุษจีน_๑๘๐๒๒๑_0064

S__3932202 S__3932201

S__3932199 S__3932198

S__3932206S__3932207S__3932208

 
สล็อต